Wide shot of Salmon Eye

Flytande visningssenter for oppdrettsnæringa i hjarta av Hardangerfjorden

Eit senter for moglegheiter og utfordringar

All næring etterlet seg eit fotavtrykk, både positivt og negativt. Salmon Eye er eit senter som kastar lys på både moglegheiter og utfordringar med havbruksnæringa. Vi ser ting frå nye perspektiv, oppfordrar til ny tankegang, og reflekterer omkring kva som er naudsynt å gjere i næringa.

Inspirera, informera og forbetra

Dette er målet med alt det vi gjer på Salmon Eye. Om det er visningsturar, konferansar, eller kulinariske opplevingar. La deg inspirera av lydar og lys, film og fortelling, omgjevnader og visjonar.

Vi tilbyr eksklusive og skreddersydde opplevingar for dine event.
Visnignsopplevinga er eit styrt opplegg der du får læra meir om utfordringane og moglegheitane i oppdrettsnæringa.
Iris tilbyr ei unik kulinarisk oppleving: Expedition Dining. Ta del i ei reise inn i den kulinariske verda, og opplev kva moglegheiter som finst, om vi berre tør å utforska.
Visnignsopplevinga er eit styrt opplegg der du får lære meir om utfordringane og moglegheitene i oppdrettsnæringa.
Iris tilbyr ein unik kulinarisk oppleving: Expedition Dining. Ta del i ei reise inn i den kulinariske verda, og opplev kva moglegheiter som finst, om vi berre tør å utforske.
Bestill visningstur

Nysgjerrig på Salmon Eye? Besøk oss og lær meir!

Restaurant Iris

Iris er ein unik restaurant som held til på Salmon Eye. Restauranten tilbyr ekspedisjonsmåltid, der du som gjest vert med på ein kulinarisk og naturskjønn ekspedisjon.

Salmon Eye er eit prosjekt som er initiert og eig av Eide. Eide har drive med oppdrett i tre generasjonar, og Salmon Eye er eit av fleire prosjekter som viser korleis Eide set standarden for framtidas havbruk.